Ceļojuma apdrošināšanas programma atbilst Ministra Kabineta Nr. 591 „Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi” 28.07.2008. noteiktajām prasībām.

Apdrošināšanas polises prēmija - 35.00€

Apdrošināšanas periods - 12 mēneši

  • Medicīniskie izdevumi - 30000€
  • Zobārstniecība - 100€
  • Medicīniskais transports - 5000€
  • Slimnieka repatriācija - 5000€
  • Repatriācija nāves gadījumā - 5000€
  • Kopējā apdrošinājuma summa - 45000€

Iegādājies ceļojumu apdrošināšanas polisi iebraucējiem Latvijas Republikā


*

*

*

*

*

*
Radīts pašu spēkiem SIA KOREN.

 .