Apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku reģistrs

SIA KOREN brokeru reģistrs, kuri veic izplatīšanu ārpus darbavietas vai biroja.

Radīts pašu spēkiem SIA KOREN.

 .